Dil:

Mahesh KOTECHA (CFA)

Mahesh KOTECHA (CFA)

Diğer Kurucular

Turkrating'te Kalite Güvencesi Sisteminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kotecha, çalışma hayatına Federal Reserve Bank of New York'ta başlamış, ardından bir yıl süre ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında (UNDP) çalışmıştır. 1979 yılından 1987 yılına kadar dokuz yıl Standard and Poor's da çalışmıştır. Bu dönemde S&P de Uluslararası Kamu Sektörü Derecelendirme departmanını kurmuş ve bu departmanın yöneticisi olarak Amerika dışındaki bütün ülke ratingleri, uluslararası kuruluşlar, ülke ve bölge yönetimleri tarafından yönetilen bütün mali ve sınai kuruluşların ratinglerinden sorumlu olmuştur. Daha sonra S&P structured finance departmanını kurmuş ve yönetmiştir. Amerika dışındaki mortgage türü yapılandırılmış finansman araçlarının ratingini başlatmış ve ilk kez Kanada'da Mortgage gelirlerine dayalı bir seküritizasyonun ratingine katılmıştır. Latin Amerika ülkelerinden Venezüela ve Meksika'nın ülke ratingi çalışmalarına katılmıştır.

S&P'den ayrıldıktan sonra Kidder, Peabody and Co. da Senior Vice President olarak iki yıl varlığa dayalı finansal araçların gelişiminde çalışmıştır. İlk büyük teminatlandırılmış borç senetlerinin ihracına ve Türkiye'nin askeri kredilerinin yeni tahvil ihraçları ile yapılandırılması projesinde görev almıştır. Seküritizasyon konusunda birçok ülkede danışmanlık yapan Kotecha, daha sonraları sermaye piyasası araçları ve yapılandırılmış finansman araçlarının ratinginde uzmanlaşmıştır. Varlığa dayalı mortgage tahvilleri ve varlığa dayalı her türlü sermaye piyasası araçlarının birçok ülkede başlatılması ve geliştirilmesinde rol almış ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Aynı zamanda CFA Lisansı olan Kotecha, 2001 yılında diğer ortağımız BRC Investor Services S.A.'in Fitch'den satın alınması sırasında bu şirketin ortağı olmuş ve o tarihten beri de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesidir.

Halen Başkanlığını yürüttüğü Structured Credit International Corporation'ı kurmadan önce sigorta sektöründe faaliyette bulunan MBIA Insurance Corporation vr CapMAC Asia'nın Genel Müdürlüğünde bulunmuştur. Singapur'da ASIA Ltd. Şirketinin kurulmasında ve Endonezya'da ABS Finance şirketinin kurulmasında görev almıştır.

Harvey Mudd College, Claremont, Fizik ve Mühendislik dallarında B.A. (1970), Massachusett Institute of Technology, Sloane School of Management, M.A. (1974) derecelerine sahiptir.

Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) üyesi ve 1999 - 2002 yıllarında Yönetim Kuruluna Afrika konusunda danışmanlık yapan komitenin Başkan Yardımcısı, Halen Doğu Afrika Kalkınma Bankasının Danışmanlar Panelinde üye ve Amerikan Şirketlerinin Afrikaya Yatırımları konusunda kurulan özel komitenin (Task Force on Capital Flows of the US Corporate Council on Africa) üyesidir.