Dil:

Finansal Kuruluşlar

Finansal Kuruluşlar

Turkrating metodolojisinde, CAMEL metodolojisinin kantitatif risk faktörleri finansal kriterler başlığı altında, bunun dışındakiler ise kalitatif risk faktörleri olarak değerlendirilir. Bu faktörler, hem derecelendirilecek kurumu tek başına değerlendirmekte kullanılır, hem de bu finansal kurumu daha önce tanımlanmış olan bir peer grubun performansı ile mukayesede kullanılır. Peer grubun, derecelendirilen finansal kuruluşun bulunduğu ülkede aynı yasal düzenlemeler altında faaliyette bulunan ve aynı muhasebe sistemine göre finansal tablolar hazırlayan benzer finansal kuruluşlar arasından seçilmesine dikkat edilir.

Finansal kuruluşlar için temek risk faktörleri ve temel riskler;

Kalitatif Risk Faktörleri

 • Düzenleyici Ortam / Yasal Çerçeve
 • Franchise Değeri
 • Ortaklık Yapısı / Yönetim / Kurumsal Yönetişim
 • Risk Yönetimi

Kantitatif Risk Faktörleri (Finansal Kriterler)

 • Sermaye
 • Aktif Kalitesi
 • Kazançlar
 • Likidite, Fonlama, Aktif ve Pasif Yönetimi

Risk Faktörleri

Temel Riskler

Düzenleyici Ortam / Yasal Çerçeve

 • Hissedar-yönetici kredilerine kısıtlamalar
 • Yasal kredi sınırlarının tanımlamaları
 • Kredi sınıflandırmalarının tanımlanması
 • Sorunlu - donuk kredilerin tanımlanması
 • Karşılık ayırma ve sermaye yeterliliği (Tier 1 ve Tier 2 sermaye rasyolarının hesaplanması amacıyla sermayenin tanımlanması ve çeşitli aktif sınıfları için risk ağırlıkları)
 • Düzenleyici ve Denetleyici kurum gözetiminin genel kalitesi

 

Franchise değeri

 • Piyasa payı
 • İtibarı/imajı ve bankaya güven
 • Sürdürülebilirlik ve rekabet
 • Coğrafi dağılım
 • Kazanç istikrarı ve dağılımı
 • Olay riskine (event risk) duyarlılık

 

Ortaklık Yapısı / Yönetim / Kurumsal Yönetişim

 • Ortaklık yapısı
 • Ortakların mali gücü ve diğer işleri
 • Üst yönetimin profesyonelliği ve deneyimi
 • İş modeli ve uygulaması
 • Kurumsal yönetim
 • Finansal raporlamanın şeffaflığı

 

Risk yönetimi 

 • Risk yönetim politikaları ve organizasyonu
 • Operasyonel Risk ve Kontroller
 • Finansal raporlamanın kalitesi
 • Piyasa riski

 

Sermaye yeterliliği

 • Yasal sermaye rasyoları
 • Özkaynak/aktifler rasyosu
 • Açık kredi exposure’ı(Eğer sorunlu kredilere tam karşılık ayrılmamışsa)

 

Aktif kalitesi

 • Kredi yoğunlaşmaları
 • Problemli Krediler/ toplam krediler
 • Karşılıkların düzeyi

Kazançlar

 • Çeşitli iş gruplarının kazançlara katkısı
 • Faiz marj analizi
 • İşletme kazançları analizi
 • Ortalama toplam aktifler getirisi (ROAA)
 • Ortalama toplam özkaynak (ROAE)

 

Likidite ve Fonlama

 • Mevduat tabanı (çekirdek ve “satın alınmış” mevduat)
 • Mevduat yoğunlaşmaları
 • Sermaye piyasası fonlaması
 • Yurt dışından fonlanma imkanları
 • Orta vadeli fonlanma imkanları
 • Likidite yönetimi
 • Likit aktifler/ toplam aktifler
 • GAP analizi