Dil:

Şirket Tanımı

Şirket Tanımı

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 4 Temmuz 2006 tarihinde kurulmuş ilk yerel kredi derecelendirme şirketlerinden biridir. Bilgi birikimleri bakımından birbirini tamamlayan çok ortaklı bir girişimdir. Yerel ortaklar bankacılık ve derecelendirme alanında, yabancı ortaklar ise özellikle gelişmekte olan piyasalarda derecelendirme alanında deneyime sahiptirler.

Yerel derecelendirme şirketleri pek çok ülkede yaygın faaliyet alanına sahiptir. Global şirketlerden farklı ihtiyaçlara cevap verebildikleri için gelişmişlerdir. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme notlarının, firmaların faaliyette bulundukları ülkenin genel derecelendirme notu ile sınırlandırmaları şirketlerimizi uluslararası arenada haksız rekabete uğratmaktadır. Ülke notu tavan teşkil ettiği zaman firmaların gerçek gücü tam olarak yansıtılamamakta ve firmalarımız, hak ettikleri derecelendirme notlarının çok altında not almaya mahkum bırakılmaktadırlar. Kanaatimizce ülke notundan bağımsız olarak şirketlerin ülke içindeki nisbi güçlerini ve üstünlüklerini belirten notlar verilmelidir. Turkrating, bu amaçla ülke içindeki borçluların kredibilitelerini birbirinden ayıracak, aralarındaki farkları yansıtacak şekilde, ulusal ölçekte derecelendirme notu veren bir yerel derecelendirme şirketidir.

Şirketimizce kullanılmakta olan derecelendirme metodolojileri Yönetim Kurulu Başkanımız Roy Weinberger'in S&P de çalıştığı dönemde geliştirdiği metodolojilere dayanmaktadır. Şirketimizin derecelendirme metodolojisi, ülkemiz koşullarına uyarlanarak geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz derecelendirme metodolojilerinin gereği olarak bir taraftan ülke ekonomisi ve bankacılıktaki gelişmeler çok yakın izlenmekte, diğer taraftan belli başlı sektörler hakkında veri tabanı geliştirilerek sürekli güncelleştirilmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren hizmet içi eğitimler ve araştırmalar yapılarak derecelendirme analistleri yetiştirilmiştir.

Şirketimizin tümüyle bağımsız bir statüde olması önemli bir ilke olmuştur. Türkiye'de verilecek derecelendirme hizmetleri bakımından, ortaklarımızın her hangi bir menfaat çatışması yaratacak şekilde başka bir ortak veya tüzel kişi ile ortaklığı bulunmamaktadır.