Dil:

Amaç ve Değerlerimiz

Amaç ve Değerlerimiz

AMACIMIZ
Turkrating'in amacı, Türk firmalarının yerel ve uluslararası finans piyasalarından kredi almaları ve/veya sermaye piyasası ile ilgili tahvil ve bono ihraçlarında kredibiliteleri hakkında bağımsız ve güvenilir bir analiz ve kanaat sağlamaktır. Bu girişimimizle, aynı zamanda ortaklarımızın uluslararası alanda edinmiş oldukları engin deneyimi ve metodolojiyi Türkiye'ye getirerek, sermaye piyasasının gelişmesine katkı sağlamak ve Türkiye'deki sermaye piyasası oyuncuları arasında derecelendirme kültürünün yaygınlaşmasını amaçlamaktayız.

Turkrating, uluslararası alandaki en iyi uygulamaları ilke edinen şirket politikalarının ve analitik metodolojilerin uygulanması sonucunda güvenilir derecelendirme notları vermeyi taahhüt etmektedir.

Türk örf ve adetlerini yakından tanıyan ve ülkedeki sosyo-politik yapının karmaşıklığına aşina deneyimli bir yerel kadro ile kurduğumuz bu ulusal derecelendirme şirketi aracılığıyla ekonomiye önemli bir katma değer yaratacağımıza inanıyor ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarına kıyasla daha etkin olabileceğimizi düşünmekteyiz.

DEĞERLERİMİZ
Turkrating çalışanları, Türkiye'de ulusal bir derecelendirme kuruluşuna öncülük etmekte olduklarının öneminin ve sorumluluğunun bilincinde olarak, aşağıdaki değerlerin öncelikli olarak gözetildiği çalışma standartlarına uyulmasına azami önem verirler;

  • Basiretli ve sistematik analiz,
  • Tutarlılık,
  • Bağımsızlık,
  • Şeffaflık,
  • Profesyonel davranış,
  • Gizlilik kurallarına riayet,
  • Yeniliklere açık olma.