Dil:

Temerrüt

Temerrüt

En genel tanımı ile kredi derecelendirme,  borçlunun (issuer) tüm finansal yükümlülüklerini veya ihraç etmiş olduğu bir finansal enstrümanı (issue) anapara ve faizleriyle beraber zamanında ve tam olarak karşılayabilme gücü ve niyeti hakkında verilen bir kanaattir. Dolayısıyla, borçlunun finansal yükümlülüğünün ilk ödemede borcunu tam olarak geri ödeyememe durumu temerrüt sayılır.

Ancak aşağıda belirtilen konular istisna olarak kabul edilir;

  • İyi niyetli olarak kurumsal anlaşmazlığa düşülmesi,
  • Faiz ödemesinin ödemesiz döneme isabet etmesi,
  • Rüçhanlı hisselerin kar paylarının ödenmemesi, (rüçhanlı hisselerin kar payları finansal yükümlülük olamayacağı için)

Diğer taraftan borçlunun tek taraflı olarak;

  • Ödeme gücü olduğu halde ekonomik ve çevresel şartları bahane ederek ödememesi,
  • Vade uzatımına zorlaması,
  • Alacaklıların anapara ve/veya faiz ıskontosuna zorlanması yoluyla mevcut borç miktarının indirilmesi,
  • İhraç edilmiş ve yüksek getirili enstrümanın düşük getirili enstrüman ile takasa yatırımcıları ya da alacaklıları zorlaması,

Temerrüt hali sayılır.

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde Turkrating tarafından kredi derecelendirme notu derhal ve vakit geçirilmeksizin TR D ye indirilir ve ilan edilir.