Dil:

İstenen Belge ve Bilgiler

İstenen Belge ve Bilgiler

A. Genel Bilgiler

 • Firmanın ticari ünvanı
 • Firmanın temel iş konusu ve kısa tarihçesi
 • Bağlı ortaklık
 • Ortaklık yapısı
 • Yönetim kurulu ve organizasyon

B. Faaliyet Alanı

 • İş stratejileri
 • Faaliyet konusu
 • Personel

C. Yatırım Faaliyetleri

 • İşletme sermayesi yatırımları
 • Çevresel düzenlemelerle ilgili zorunluluklar
 • Gelecekteki harcama zorunlulukları

D. Finansal Durum

 • Geçmiş performans, 3-5 yıllık bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, son geçici mizan, varsa önceki yıl karşılaştırmalı
 • Muhasebe politikaları
 • Gelecek performans, bütçe
 • Finansal politikalar ve finansal performans amaçları nelerdir

E. Teknoloji

 • Hardware ve software yeterliliği, on line kapasitesi, tedarikçi ve bakım firmaları
 • Makine, teçhizat ve diğer ekipmanların teknolojileri

F. Sair Konular

 • Şirketin sahip olduğu yerel ve uluslararası kalite ve diğer belgeler