Dil:

Derecelendirme Süreci

Derecelendirme Süreci

Derecelendirme Süreci

1. Aşama – Firma ile Öngörüşme

Turkrating’in elemanları ile sirket yöneticileri ve yetkilileri arasında yapılan ilk görüsme derecelendirme  ve süreçlerinin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bu görüsmede, temsilcilerimiz derecelendirme süreci, metodolojisi ve derecelendirme notları konularında bilgi verir.
Firma yetkilileri Turkrating’den derecelendirme notu almaya karar verdiklerinde bir sözlesme yapılır.

Derecelendirme Sözlesmesi sürecin nasıl isleyeceğini ve bu süreç içinde tarafların karsılıklı hak ve sorumlulukların ne olduğunu, derecelendirme hizmetlerinin bedelini ve ne zaman ödeme yapılacağı gibi hususları açıklıkla belirtir.

Derecelendirme Sözleşmesinin yapılması ve taahhütlerin taraflarca imzalanması esastır. Derecelendirme süreci burada baslar.Derecelendirme uzmanının ücreti hiç bir sekilde sirketten alınan derecelendirme ücreti ile iliskilendirilemez. Aynı sekilde, derecelendirme ücreti hiç bir sekilde
derecelendirme notu ile iliskilendirilemez.

2. Aşama – İnceleme Süreci

  1. Bilgi ve Belge Talebi ile Belgelerin Hazırlanması

    Bu asamada Turkrating, firma hakkında bir kanaat edinebilmek için gerekli gördüğü bilgilerin bir listesini firmaya sunar. Bu liste temelde standart bir soru ve belge talep listesi olmakla beraber firmanın faaliyet konusu, sektörü ve diğer özellikleri dikkate alınarak özel olarak hazırlanır. Firma yetkilileri tam olarak ne gibi bilgilerin talep edildiğini anlamak için telefonla ve/veya toplantıların düzenlenmesi yoluyla her türlü yardımı talep etmelidirler. Turkrating elemanları bu konuda gerekli desteği vermeye hazırdır.

    Kamuya açıklanmayan bilgilerin talep edilmesi kanaat notunun olusmasında önemli bir rol oynar. Turkrating, etik kuralları çerçevesinde bu asamada alınan bilgiler konusunda bu gizlilik prensiplerine titizlikle uyulmasına dikkat eder.

    Derecelendirme notu sayet borçluya değil de sirket tahvili gibi belirli bir borçlanma aracına verilecek ise, bu finansman aracının ihraç kosulları hakkında ayrıntılı bilgiler alınır.

  2. Yöneticilerle Toplantı (Due Diligence) ve Bilgilerin görüsülmesi

    Talep edilen bilgi ve belgeler Turkrating’e ulastıktan sonra sirket yöneticileri ile bu bilgilerin tartısılacağı bir toplantı (Due Diligence) düzenlenir. Kredi derecelendirme uzmanları elde ettikleri bilgi ve belgeleri inceledikten sonra, firma yetkilileri ile genel politika ve stratejilerin tartısıldığı bir toplantı düzenlenir. Bu toplantı bazı hallerde bütün bir gün sürebilir ve firmanın değisik departmanlarından temsilcilerin katılması, hatta hakim ortakların da bulunmaları talep edilebilir.

3. Asama – Kredi Derecelendirme Komitesinin Kararı

Kredi derecelendirme uzmanları elde ettikleri bilgilerin ve görüsmelerin ısığı altında firma ile ilgili değerlendirmelerini Kredi Derecelendirme Komitesine sunarlar. Bu değerlendirme raporu, firmanın faaliyet gösterdiği sektördeki konumunu, geçmis son 3–5 yıl içinde gösterdiği performans ile önümüzdeki yıllarda göstermesi beklenen performans tahminlerini, bu tahminlerin hangi varsayımlara dayandığını, SWOT analizini, yönetimin kalitesini ve güvenilirliği hakkında görüsleri içerir. Bu görüsler
çerçevesinde derecelendirme uzmanı firmaya verilecek kredi notu ile ilgili önerisini de belirtir.

Kredi derecelendirme kurulusunda çalısan hiç bir kimse tek basına karar almaya yetkili değildir. Kredi derecelendirme kararları Kredi Derecelendirme Komitesinin toplantılarında alınır. Derecelendirme uzmanlarının hazırladığı rapor toplantıdan önce derecelendirme komitesi üyelerine gönderilir. Komite üyeleri uzmanın hazırladığı verileri ve önerilen kredi derecelendirme notunu tartısırlar ve bir kanaat olustuğu takdirde karar alırlar.

Kredi Derecelendirme Komitesinin kararı sirket veya kurulusa nedenleri ile bildirilir. Bu noktada firma Kredi Derecelendirme Komitesinin kararını ve gerekçelerini gözden geçirir ve gerekli gördüğü ilave bilgileri, düzeltmeleri ve katılmadığı görüsleri bildirir. Bu ek bilgiler ve görüsler değerlendirilir, rapor düzeltilebilir hatta Kredi Derecelendirme Komitesinin tekrar toplanmasına gerek duyulabilir.

Derecelendirme notunun kamuya bildirilmeden önce sirket yöneticilerine bildirilmesi ve kamuya açıklanması için onlardan izin alınması esastır. Firma, kredi notunun ve raporun son seklinin açıklanmamasını isteme hakkına haizdir. Açıklanmamasını istemesi halinde ya derecelendirme süreci sona erdirilir ya da gizlilik ilkelerine uyarak firmanın izlenmesine ve sonraki yıllarda tekrar derecelendirme yapılmasına karar verilebilir.

Firma kredi notunu kabul ediyorsa, kredi notu basın bildirisi ile kamuya açıklanır ve Turkrating’in web sayfasında ilan edilir.

4. Asama – Gözetim ve Derecenin Đzlenmesi

Kredi derecelendirme kurulusları ile derecelendirmeyi alan firmalar arasındaki iliski uzun vadelidir ve süreklilik arz eder. Derecelendirme notu kamuya açıklandıktan sonraki dönemde de firmanın gözetim altında tutulması, firmanın is yaptığı ortamın sürekli izlenmesi ve kosullarda temel bir değisiklik görüldüğü takdirde sirketten bilgi istenmesi derecelendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, kredi notunun verilmesinden sonra derecelendirme uzmanları firma ile temaslarını sürdüreceklerdir. Zaman zaman ziyaretlerde bulunarak temel hedeflerdeki gerçeklesmeleri veya sapmaları varsa yönetim ve üretim politikalarındaki değisiklikleri tartısacaklardır. Kredi notu yılda bir gözden geçirilir.