Dil:

Derecelendirme Nedir?

Derecelendirme Nedir?

Rating gelecekteki kredi itibarına ilişkin mevcut görüştür. Derecelendirme doğrudan ve dolaylı olarak güvenilir kaynaklardan toplanmış bilgilere dayanmaktadır. Derecelendirme notu, not almak isteyen firmanın, işlemin ya da ihracın doğru, eksiksiz ve sürekli bilgi veren muhasebecilerine, hesap uzmanlarına, danışmanlarına, avukatlarına ve diğer uzman kişilere dayalı olarak raporunu hazırlar.

Derecelendirme her hangi bir yatırımı, finansal ve diğer tavsiyeleri tayin etmez. Derecelendirme her hangi bir sermaye piyasası işleminin satın alınmasını, elde tutulmasını, satılmasını ya da her hangi bir yatırım kararını tavsiye etmez. Derecelendirme her hangi bir yatırım kararı alındığında ya da her hangi bir özel yatırım düşünüldüğünde bunun uygun olup, olmadığını yorumlamaz. Derecelendirme hizmeti herhangi bir yatırımcı, borç alan ya da veren kişi ya da kuruluşlarla karşılıklı hiçbir ilişkiye girmez.

Derecelendirme hizmetleri, derecelendirme hizmeti verilmesi ve gözetimi sürecinde verilen ya da elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğunu tespit etme ya da şirketin değerlendirilmesi hizmetlerini kapsamamaktadır. Derecelendirme hizmetleri, keza denetim faaliyetleri de değildir. Derecelendirme gerçeklerin tek tek belirlenmesinin doğrulanabilmesi değildir. Derecelendirme hizmetleri her hangi bir bilginin kullanılmasının sonuçlarını ya da derecelendirme ile ilgili bilgilerin sürekliliği, eksik olmaması ve doğruluğunu garanti eder gibi değerlendirilmemelidir.

TURKrating derecelendirme hizmetleri, kendi prensipleri ve politikaları doğrultusunda derecelendirme hizmeti alanın Kredi Görünümünü her hangi bir zamanda geri çekme, artırma, yükseltme, değiştirme ve geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar.